Gas analyzers in food packages

MAP (Modified Atmosphere Packaging) dujų analizatoriai skirti kontroliuoti maisto produktų pakavimo procesą į modifikuotą atmosferą.