PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

 

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB "INTERAUTOMATIKA", 300002253 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo ir slapukų naudojimo politikoje. UAB „INTERAUTOMATIKA“ naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Slapukų naudojimas tinklapyje

CART - Asociacija su jūsų pirkinių krepšeliu. CATEGORY_INFO - Išsaugo kategorijos informaciją puslapyje, kuri leidžia greičiau rodyti puslapius. COMPARE - elementus, kuriuos turite sąraše Palyginti gaminius. CURRENCY - Jūsų pasirinkta valiuta. CUSTOMER - Užšifruota jūsų kliento ID versija parduotuvėje. CUSTOMER_AUTH - Indikatorius, jei esate prisijungę prie parduotuvės. CUSTOMER_INFO - Užšifruota klientų grupės, kuriai priklausote, versija. CUSTOMER_SEGMENT_IDS - Išsaugo kliento segmento ID. EXTERNAL_NO_CACHE - Vėliava, rodanti, ar talpyklos išsaugojimas yra išjungtas, ar ne. FRONTEND - Jūsų seanso ID serveryje. GUEST-VIEW - Leidžia svečiams redaguoti savo užsakymus. LAST_CATEGORY - Paskutinė kategorija, kurioje lankėtės. LAST_PRODUCT - Naujausias jūsų žiūrėtas produktas.  NEWMESSAGE - rodo, ar buvo gautas naujas pranešimas. NO_CACHE - nurodo, ar leidžiama naudoti talpyklą. PERSISTENT_SHOPPING_CART - Nuoroda į informaciją apie jūsų krepšelį ir peržiūros istoriją, jei paprašėte svetainės. POLL - Bet kurios apklausos, kurioje neseniai balsavote, ID. POLLN - Informacija apie tai, už kokias apklausas balsavote. RECENTLYCOMPARED - Elementai, kuriuos neseniai lyginote. STF -  informacija apie produktus, kuriuos el. Paštu išsiuntėte draugams. STORE - Parduotuvės vaizdas arba jūsų pasirinkta kalba. USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE - nurodo, ar klientas leido naudoti slapukus. VIEWED_PRODUCT_IDS - Produktai, kuriuos neseniai žiūrėjote. WISHLIST -Užšifruotas produktų, pridėtų prie jūsų norų sąrašo, sąrašas. WISHLIST_CNT - Jūsų norų sąrašo elementų skaičius.

Bendrosios nuostatos

UAB „INTERAUTOMATIKA“ jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB „INTERAUTOMATIKA“ Valdomas elektronines sistemas. UAB „INTERAUTOMATIKA“ gali panaudoti Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais.

UAB „INTERAUTOMATIKA“ vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais

2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai

3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai

4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB „INTERAUTOMATIKA“ įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

1. Apdoroti Jūsų užklausas;

2. Tiesioginės rinkodaros tikslais –naudoja savo buvusių klientų kontaktus siekdami priminti apie savo paslaugas, pasiūlyti panašius produktus;

3. Esant slapukams jie naudojami: pirkinių krepšelio analizavimui.

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;

2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;

3. UAB „INTERAUTOMATIKA“, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@interautomatika.lt;

4. UAB „INTERAUTOMATIKA“ Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu info@interautomatika.lt.

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo ir slapukų naudojimo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB „INTERAUTOMATIKA“ gali pakeisti šią Privatumo ir slapukų naudojimo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo ir slapukų naudojimo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@interautomatika.lt.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2020-06-16.