Pirkimo taisyklės ir sąlygos

 

 1. 1.             SĄLYGOS

1.1.        Duomenų valdytojas, svetainės www.interautomatika.eu operatorius bei pardavėjas yra UAB „Interautomatika“, juridinio asmens kodas 300002253, PVM mokėtojo kodas LT140309219, adresas korespondencijai Spaudos g. 6, LT-05131 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. pašto adresas – info@interautomatika.lt (toliau – „Duomenų valdytojas“ ir/ar „Pardavėjas“).

1.2.        Pirkėju šioje elektroninėje parduotuvėje gali būti:

1.2.1.   veiksnus fiziniai asmenys, t. y. pilnamečiai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas ar emancipuoti asmenys;

1.2.2.   nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, jei turi tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja savo asmeninėmis pajamomis;

1.2.3.   juridiniai asmenys;

1.2.4.   1.2.1 – 1.2.3 punktuose nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.3.        Šios pirkimo taisyklės ir sąlygos (toliau – „Taisyklės“) reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises, tarpusavio įsipareigojimus, prekių kainas, apmokėjimo tvarka, pristatymo sąlygas bei terminus, prekių grąžinimo ir keitimo taisykles, šalių atsakomybę bei kitas susijusias sąlygas.

 

 1. 2.             BENDROSIOS SĄLYGOS 

2.1.        Šios UAB “Interautomatika” Taisyklės, jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varele prie teiginio „Susipažinau su UAB „Interautomatika“ pirkimo taisyklėmis ir sąlygomis bei su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis abiejų Šalių tarpusavio įsipareigojimus ir Šalių teises.

2.2.        Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tais atvejais, kai Pardavėjas pakeičia šias Taisykles, o Pirkėjas buvo akceptavęs senesnę Taisyklių redakciją, Šalių tarpusavio įsipareigojimams galioja Pirkėjo akceptuotos Taisyklės.

2.3.        Pirkėjas akceptuodamas šias Taisykles patvirtina, kad turi teisę pirkti prekes šioje elektroninėje parduotuvėje ir atitinka Taisyklių 1.2.1 – 1.2.4 punktų reikalavimus.

 1. 3.             ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

3.1.        Visi Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas irk t.) registruojantis el. parduotuvėje ar patvirtinant suformuoto prekių krepšelio užsakymą yra tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. I-1374, kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais bei interneto puslapio privatumo politika.

3.2.        Pirkėjas susipažįsta su www.interautomatika.eu privatumo politika prieš savo suformuoto pirkinių krepšelio patvirtinimą. Jei Pirkėjui kyla klausimų, ar bet kuri privatumo politikos dalis yra neaiški, Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją. Pardavėjas nedelsdamas pateikia Pirkėjui reikalingus išaiškinimus. Pirkėjas patvirtindamas suformuoto pirkinių krepšelio užsakymą, patvirtina, kad susipažino su www.interautomatika.eu privatumo politika.

3.3.        Pirkėjas nedelsiant informuoja Pardavėją, jei jis pateikė apie save netikslius ar neatnaujintus asmens duomenis, kuriuos renka pardavėjas, siekdamas įvykdyti šiose Taisyklėse numatytus savo įsipareigojimus.

3.4.        Pirkėjas yra atsakingas už teisingų savo asmens duomenų pateikimą.

3.5.        Pirkėjas gali užsisakyti prekes nesusikurdamas paskyros www.interautomatika.eu elektroninėje parduotuvėje.

3.6.        Pardavėjas turi teisę panaudoti Pirkėjo el. pašto adreso duomenis savo panašių prekių ar paslaugų rinkodarai (pvz.: naujienlaiškių siuntimui). Tokiu atveju, Pirkėjui yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė atsisakyti tokio jo el. pašto duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu (pvz.: naujienlaiškio apačioje ar viršuje paspaudus mygtuką „atsisakyti naujienlaiškio“ ar pan.). Pirkėjas, taip pat, bet kuriuo metu gali paprieštarauti jo el. pašto duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslu susisiekdamas su Pardavėju susisiekdamas su Pardavėju 1.1 p. nurodytais Pardavėjo kontaktais. Tokiu atveju, Pardavėjas nebenaudoja Pirkėjo el. pašto duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu.

 

 1. 4.             PREKĖS

4.1.        Elektroninėje parduotuvėje www.interautomatika.eu yra pateikiami prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio ir gali nežymiai skirtis nuo elektroninėje parduotuvėje pateiktų atvaizdų, nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas reikiamas pastangas tam, kad jo elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės būtų atvaizduotos kuo tiksliau. Pirkėjas supranta, kad prekės gali nežymiai skirtis nuo pateiktų jų atvaizdu ir patvirtindamas užsakymą patvirtina, kad tam neprieštarauja.

4.2.        Prekių įpakavimas, kuris gali būti pateiktas kartu su prekės atvaizdu elektroninėje parduotuvėje www.interautomatika.eu, gali skirtis nuo prekės įpakavimo pateikto Pirkėjui, išskyrus tuos atvejus kai Pardavėjas nurodo, kad konkreti prekė pateikiama būtent tokiame įpakavime ir, kai įpakavimas turi esminės reikšmės prekės panaudojimui.

4.3.        Jei pirkėjas užsisako prekę, kurios Pardavėjas nebeturi, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitais kontaktiniais duomenimis, kuriuos pateikė Pirkėjas. Tokiu atveju Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas ir, jei Pirkėjas apmokėjo tokią prekę, jam, per 14 kalendorinių dienų, yra grąžinami už prekes sumokėti pinigai. Pardavėjas gali nurodyti savo elektroninėje parduotuvėje, kurių prekių konkrečiu momentu jis nebeturi.

4.4.        Elektroninėje parduotuvėje www.interautomatika.eu visos prekių kainos yra nurodytais eurais, neskaitant PVM (ten kur jis taikomas).

4.5.        Elektroninėje parduotuvė www.interautomatika.eu nurodytos prekių kainos neapima prekių pristatymo išlaidų. Prekių pristatymo išlaidos atskirai nurodomos užsisakant prekes.

4.6.        Pardavėjas neturi teisės keisti prekių kainos po to, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui patvirtinimą apie užsakymą, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių klaidų ištaisymo (apsirikimo pobūdžio) ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Pasitaikius tokiam atvejui, jei pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 3 (tris) darbo dienas arba nesumoka Pardavėjui trūkstamos kainos dalies tais atvejais, kai nauja prekės kaina yra didesnė. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui yra grąžinamos visos jo sumokėtos sumos (prekės kaina, pristatymo kaina ir pan.).

4.7.        Elektroninėje parduotuvėje www.interautomatika.eu kai kurių tiekėjų prekėms yra taikoma minimali užsakymo suma apie kurią Pirkėjas informuojamas prekės puslapyje bei pirkinių krepšelio puslapyje (jei pirkimo suma nepakankama). 

 1. 5.             PREKIŲ UŽSAKYMAS, PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS 

5.1.        Pirkėjas užsisakyti prekes iš www.interautomatika.eu elektroninės parduotuvės gali užsisakyti užsiregistruodamas svetainėje arba to nepadarydamas.

5.2.        Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs norimą (-as) pirkti prekę (-es) bei suformavęs prekių krepšelį, pateikia Pardavėjui prekių pristatymui reikalingus duomenis, pasirenka apmokėjimo už prekes bei prekių pristatymo būdus, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ bei kai Pardavėjas susisiekia su Pirkėju jo nurodytu el. pašto adresu, atsiųsdamas užsakymą patvirtinantį laišką.

5.3.        Kiekviena elektroninėje parduotuvėje www.interautomatika.eu sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

5.4.        Išsiuntus užsakytą (-as) prekę (-es), Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką ir/arba trumpąją SMS žinutę, informuojančią Pirkėją apie tai, kad Pardavėjas išsiuntė prekes Pirkėjui.

5.5.        Per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo prekių išsiuntimo, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui, jo nurodytu el. pašto adresu, elektroninę PVM sąskaitą faktūrą su pirkimo duomenimis. Atkreipiame dėmesį, kad PVM sąskaita faktūra gali būti išrašoma prekių išsiuntimo dieną arba prekių atsiėmimo dieną.

 

 1. 6.             PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1.        Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje www.interautomatika.eu šių Taisyklių, Privatumo politikoje bei kitose elektroninės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

6.2.        Pirkėjas turi teises, susijusias su jo asmens duomenų apsauga, numatytas elektroninės parduotuvės www.interautomatika.eu privatumo politikoje. Pirkėjas siekdamas pasinaudoti savo teisėmis nurodytomis šioje privatumo politikoje turėtų susisiekti su Pardavėju privatumo politikoje arba šiose Taisyklėse nurodytais kontaktiniais duomenimis.

6.3.        Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių 4.6 punkte nustatyta tvarka.

6.4.        Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su UAB „Interautomatika“ šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6.5.        Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę elektroninėje parduotuvėje www.interautomatika.eu, turi teisę reikalauti Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti prekės kainą arba nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą sumą. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš šiame punkte numatytų teisių gynybos būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti pateikdamas Pardavėjui įrodymus apie netinkamą prekės kokybę. Jei Pirkėjui pasirinkus vieną iš šiame punkte numatytų teisių gynybos būdų Pardavėjas neturi galimybių jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų šiame punkte numatytą Pirkėjo teisių gynybos būdą. Pasirinkęs savo teisių gynybos būdą, Pirkėjas negali jo keisti, tačiau gali sutikti su Pardavėjo pasiūlytu alternatyviu Pirkėjo teisių gynybos būdu. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.

6.6.        Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes elektroninėje parduotuvėje www.interautomatika.eu nustatytą kainą bei jas priimti.

6.7.        Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas informuoti apie savo asmens duomenų pasikeitimą arbą pranešti apie nurodytus klaidingus savo asmens duomenis bei nurodyti tikslius savo asmens duomenis.

6.8.        Pirkėjas įsipareigoja naudodamasis elektronine parduotuve www.interautomatika.eu laikytis šių Taisyklių, kitų jos naudojimosi sąlygų nurodytų šioje interneto svetainėje bei laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

6.9.        Užsiregistravęs pirkėjas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims prisijungimo prie savo paskyros duomenų. Jei pirkėjas praranda ar atskleidžia savo prisijungimo prie paskyros duomenis tretiesiems asmenims, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėja šiose Taisyklėse nurodytais Pardavėjo kontaktais.

6.10.     Nepaisant kitų Pirkėjo pareigų, numatytų šiose Taisyklėse, Pirkėjas įsipareigoja prieš pradėdamas bet kokiu būdu naudoti prekę, ją apžiūrėti bei įsitikinti, kad Pirkėjas gavo tą prekę kurią užsisakė. Tuo atveju jei pirkėjas gavo ne tą prekę, kurią užsisakė, Pirkėjas privalo ne vėliau nei per 3 (tris darbo dienas) informuoti apie tai Pardavėją. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti prekę į užsakytą, o Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti gautos prekės bei nepažeisti jos įpakavimo, jos nesugadinti.

6.11.     Kiti teisės aktai gali numatyti kitas, šiose Taisyklėse nenumatytas Pirkėjų teises ir pareigas.

 

 1. 7.             PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1.        Pardavėjas turi teisę sustabdyti ar nutraukti tam tikrų www.interautomatika.eu elektroninės parduotuvės funkcijų veikimą, elektroninėje parduotuvėje esančių elementų išdėstymą.

7.2.        Pardavėjas turi teisę sustabdyti ar nutraukti www.interautomatika.eu elektroninės parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai yra užbaigiami vykdyti, o naujų užsakymų priėmimas nebėra vykdomas.

7.3.        Jei dėl išorės veiksnių (pvz.: teisės aktų pasikeitimų ar pan.) Pardavėjo paslaugų teikimo sąlygos pasikeičia iš esmės, Pardavėjas turi teisę keisti teikiamų paslaugų apimtį, būdą, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų paslaugų, ar jų dalies, teikimą, o taip pat, papildomai apmokestinti paslaugas ar jų dalį. Pirkėjui, kurio užsakymas yra priimtas, iki prekės išsiuntimo momento, išreiškus nesutikimą, jo užsakymas anuliuojamas.

7.4.        Jei Pirkėjas bando pakenkti www.interautomatika.eu elektroninės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui arba nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nepriimti užsakymų iš tokio Pirkėjo.

7.5.        Pardavėjas turi teisę iš anksto, be perspėjimo, anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinko atsiskaityti bankiniu pavedimu ir nesumoka už prekes per 3 (tris) kalendorines dienas. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, užsakymas pradedamas vykdyti tik po to, kai Pirkėjas atlieka pilną mokėjimą už pasirinktas prekes.

7.6.        Pardavėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie jo užsakymo įvykdymui reikšmingų funkcijų sustabdymą, nutraukimą ar pakeitimą. Pirkėjas informuojamas jo nurodytu el. paštu ar kitais nurodytais Pirkėjo kontaktais.

7.7.        Jei Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui jo užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma panašią savo savybėmis, prekę. Pirkėjui atsisakius priimti Pardavėjo siūlomą alternatyvią prekę, Pardavėjas įsipareigoja atšaukti Pirkėjo užsakymą ir grąžinti Pirkėjui visus jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei buvo atliktas išankstinis mokėjimas.

7.8.        Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti tinkamą jam perduotų Pirkėjo asmens duomenų saugumo lygį ir juos tvarkyti Privatumo politikos, o taip pat, Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.9.        Pardavėjas turi kitų teisių ir pareigų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

 1. 8.             APMOKĖJIMAS

8.1.        Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti šiais būdais:

8.1.1. bankiniu pavedimu;

8.1.2. pasinaudodamas „PayPal“ paslaugomis;

8.1.3. elektronine bankininkyste (pasinaudodamas "Paysera" paslaugomis);

8.1.4. mokėjimo (kredito ar debeto) kortele.

8.2.        Jei Pirkėjas pasirenka atlikti mokėjimą pasinaudojant elektronine bankininkyste, Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo. Per šį terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir anuliuoti užsakymą.

8.3.        Jei pirkėjas pasirenka atlikti mokėjimą bankiniu pavedimu, Pirkėjas privalo per 3 (tris) kalendorines dienas nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo, pervesti Pardavėjui visą už prekes numatytą sumą. Neatlikus bankinio pavedimo per nustatytą terminą arba atlikus bankinį pavedimą tik daliai sumos, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti sutarti ir anuliuoti užsakymą. Bet kokios Pirkėjo Pardavėjui pervestos pinigų sumos tokiu atveju yra grąžinamos Pirkėjui.

8.4.        Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos Pardavėjo sistemoje patvirtinus užsakymą paspaudžiant mygtuką „Užsakyti“, o užsakymas pradedamas vykdyti kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

 

 1. 9.             PREKIŲ PRISTATYMAS

9.1.        Pirkėjas gali pasirinkti adresą, kuriuo jam bus pristatomos užsakytos prekės. Prekės yra pristatomos tik visiškai apmokėjus užsakytas prekes bei sumokėjus pristatymo mokestį.

9.2.        Pirkėjas gali pasitelkti paslaugų teikėjus prekių pristatymui, pvz.: kurjerius.

9.3.        Pirkėjui prekės paprastai pristatomos per 15 - 20 (penkiolika – dvidešimt) darbo dienų, jeigu prie prekės nėra nurodytas kitoks prekės pristatymo terminas. Jei Pirkėjas užsisako daugiau nei vieną prekę ir Pardavėjas nurodo skirtingą kiekvienos prekės pristatymo laiką, visoms Pirkėjo užsakytoms prekėms yra taikomas ilgiausias nurodytas prekių pristatymo terminas.

9.4.        Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.5.        Pardavėjas ar jo pasirinktas paslaugų teikėjas apie prekių pristatymą informuoja Pirkėją trumpąja SMS žinute, telefono skambučiu arba išsiųsdamas laišką Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. Pardavėjas ar jo pasirinktas paslaugų teikėjas prekę pristato tik gavęs Pirkėjo patvirtinimą, kad tam tikru metu Pirkėjas gali atsiimti prekę (-es). Jei Pardavėjui ar jo pasirinktam paslaugos teikėjui susitarus dėl prekių pristatymo laiko, Pirkėjo nėra jo nurodytu pristatymo adresu, Pardavėjas turi teisę ir Pirkėjas apie tai neįspėjo Pardavėjo ar jo pasirinkto paslaugų teikėjo, Pardavėjas gali reikalauti Pirkėjo atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

9.6.        Pristatymas laikomas įvykdytu, kai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ir Pirkėjas, ar jo nurodytas kitas asmuo (toliau – „Atstovas“), jas atsiima.

9.7.        Nuosavybės teisė į prekes pereina Pirkėjui nuo to momento, kai jos yra perduodamos pirkėjui ar kitam jo nurodytam asmeniui, galinčiam atsiimti prekes už Pirkėją.

9.8.        Pristačius prekes, Pirkėjas privalo patikrinti ar prekės pakuotė bei pati prekė nėra pažeista. Nustačius prekės pakuotės ar pačios prekės pažeidimą, Pardavėjas ar kurjerio paslaugas teikiančios bendrovės darbuotojas kartu su Pirkėju ar jo Atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus. Pirkėjas ar jo Atstovas gali nepriimti pažeistos prekės. Jei pažeista tik prekės pakuotė, tačiau pati prekė nėra pažeista ir pakuotės pažeidimas neturi esminės reikšmės prekės ar jos dalių veikimui, Pirkėjas negali atsisakyti priimti prekės, tačiau gali užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą ir jame nurodyti pakuotės pažeidimus.

9.9.        Jei dėl prekės pažeidimų Pirkėjas atsisako priimti prekę (-es), tokia prekė grąžinama Pardavėjui. Pardavėjas pažeistą prekę, kaip įmanoma greičiau pakeičia pažeistą prekę kita, identiška preke.

9.10.     Pirkėjui ar jo Atstovui priėmus siuntą ir pasirašius pateiktame duomenų kaupiklyje ar popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad pristatytos prekės pakuotė ir pati prekė pristatymo metu nebuvo pažeista.

9.11.     Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti Pardavėjui prekes priimsiančio asmens duomenis.

9.12.     Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tam, kad būtų tinkamai identifikuotas Pirkėjas ar jo Atstovas.

9.13.     Pirkėjas, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo momento privalo patikrinti prekių kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą nepateikus pretenzijų Pardavėjui, laikoma, kad prekių kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas.

9.14.     Pardavėjas pasilieka teisę taikyti naujus prekių pristatymo būdus, nenumatytus šiose Taisyklėse. Tokiu atveju, jei Pardavėjas pradeda taikyti naujus prekių pristatymo būdus ir atitinkamai nepakeičia šių Taisyklių, prekių pristatymui yra taikomos šio Taisyklių skyriaus nuostatos, atsižvelgiant į kiekvieno pristatymo būdo specifiką, tačiau neatitolstant nuo šiame Skyriuje numatytų nuostatų prasmės.

9.15.     Pardavėjas gali imti iš Pirkėjo mokestį už prekių pristatymą. Mokesčio dydis, jei toks mokestis yra taikomas konkrečiam prekių pristatymo metodui, yra nurodomos užsakymo formoje.

 

 1. 10.          PREKIŲ GRAŽINIMAS IR SUTARTIES ATSISAKYMAS

10.1.     Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas, per šį laikotarpį, persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti prekės (-ių) turi teisę pranešti Pardavėjui apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, grąžinti prekę Pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus.

10.2.     Minėta teisė atsisakyti sutarties netaikoma Sutartims dėl:

10.2.1.                  pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

10.2.2.                  greitai gendančių Prekių ar Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

10.2.3.                  supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

10.2.4.                  prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

10.2.5.                  sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties.

10.3.     Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties atsiranda nuo Sutarties sudarymo dienos, kaip ji yra apibrėžta šių Taisyklių 5.2. punkte. Keturiolikos kalendorinių dienų terminas, per kurį Pirkėjas gali atsisakyti sutarties pradedamas skaičiuoti nuo Prekės perdavimo Pirkėjui dienos.

10.4.     Pirkėjas, pageidaudamas atsisakyti sutarties su Pardavėju, turi atsiųsti Pardavėjui užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikti aiškų pranešimą, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties. Gavęs pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

10.5.     Prekės gražinamos Pirkėjui jas pristatant ar išsiunčiant Bendrovei šių Taisyklių 1.1 punkte nurodytu adresu.

10.6.     Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, išsiunčia arba pristato prekes Pardavėjui.

10.7.     Pirkėjui, atsisakiusiam Sutarties, grąžinami visi už prekę (-es) sumokėti pinigai, įskaitant pristatymo išlaidas. Gavęs prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už prekes ne vėliau per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui.

10.8.     Teise atsisakyti sutarties Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei nebuvo praleistas šių Taisyklių 10.1 numatytas keturiolikos kalendorinių dienų terminas ir jei prekė nebuvo naudojama, nėra sugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nėra prekės bei jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, išskyrus tuos pakeitimus, kurie buvo būtino norint apžiūrėti prekę) bei pirkėjas turi prekės pirkimo iš pardavėjo įrodančius dokumentus.

10.9.     Prekė turi būti grąžinamos su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais buvo parduotos. Grąžinama Prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su Preke) tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta. Kartu turi būti grąžinamos ir už Prekę gautos dovanos (jei tokios buvo pridedamos).

10.10. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą (įskaitant, bet neapsiribojant Taisyklių 10.9 p. nurodytus atvejus), atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. T. y. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam Prekės vertės sumažėjimui.

10.11. Grąžinant prekę Pirkėjas privalo pateikti PVM sąskaitą-faktūrą (jos numerį) ir užsakymo numerį, ar kitus dokumentus, įrodančius, kad grąžinamas prekes Pirkėjas pirko iš Pardavėjo.

10.12. Įprasta tvarka, Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.

10.13. Pirkėjas visais atvejais turi teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Grąžinimo taisyklės, nurodytos šiame skyriuje ar kitose Taisyklių dalyse nedaro jokios įtakos šių teisių egzistavimui.

10.14. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui, po Sutarties atsisakymo:

10.14.1.   Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui;

10.14.2.   išskyrus atvejus, susijusius su nekokybiška Preke, kaip tai numatyta 7.11 punkte, Pirkėjas bus atsakingas už Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidų padengimą;

10.14.3.   Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui.

 

 1. 11.          GARANTIJA

11.1.     Pardavėjas gali suteikti kai kurioms prekėms gamintojo garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.

11.2.     Gamintojo garantija papildo Pirkėjo teises, susijusias su nekokybiškomis prekėmis.

11.3.     Lietuvos Respublikos teisės aktai Pirkėjui suteikia dvejų metų trukmės teisinę garantiją.

 

 1. 12.          ATSAKOMYBĖ

12.1.     Pirkėjas yra atsakingas už savo veiksmus, kuriuos jis atlieka naudodamas www.interautomatika.eu elektroninė parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, pateiktų duomenų teisingumu. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

12.2.     Užsiregistravęs elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie elektroninės parduotuvės naudojantis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus elektroninėje parduotuvėje.

12.3.     Pardavėjas, kiek tai neprieštarauja teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir/ar kitais dokumentais.

12.4.     Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.

12.5.     Pardavėjas neatsako už kituose interneto puslapiuose pateiktą informaciją apie www.interautomatika.eu elektroninėje parduotuvėje parduodamas prekes, net jei Pirkėjas į šiuos interneto puslapius patenka per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

12.6.     Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

 

 1. 13.          PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS 

13.1.     Pardavėjas šių Taisyklių bei Privatumo politikos numatyta tvarka, visus Pirkėjui skirtus pranešimus siunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute, Pirkėjo nurodytu kontaktiniu telefono numeriu.

13.2.     Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais arba interneto puslapio www.interautomatika.eu skiltyje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais duomenimis.

13.3.     Pranešimai išsiųsti el. paštu yra laikomi įteiktais raštu.

 

 1. 14.          BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1.      Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14.2.      Visiems teisiniams santykiams, kylantiems iš šių Taisyklių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.3.      Bet kokiai sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šių Taisyklių bei kitų, jose nurodytų dokumentų nuostatos. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.

14.4.      Visi nesutrimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti per 30 kalendorinių dienų, visi ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14.5.      Jei pirkėjas nesutinka su Pardavėjo atsakymu į Pirkėjo rašytine pretenziją, savo prašymą ar skundą dėl www.interautomatika.eu elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštas. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse), arba užpildant prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.