PRIVĀTUMA POLITIKA

Izmantojot šo vietni, jūs sniedzat savu piekrišanu uzņēmumam UAB "Interautomatika", 300002253, savākt un izmantot jūsu personas datus, kā noteikts šajā privātuma politikā. UAB "Interautomatika", 300002253 izmanto jūsu sniegto informāciju, nosūtot mums pieprasījumus, tajā skaitā: Vārds, uzvārds, kontaktpersonas telefona. Nr., E-pasts, sīkfaili, Cita Kontaktinformācija (visi kopā - personas dati), lai pareizi pārvaldītu jūsu pasūtījumus / pieprasījumus.

Vispārīgie noteikumi

UAB "Interautomatika", 300002253 nekādā gadījumā nepārdod un nenodod jūsu Personas datus trešajām personām bez jūsu skaidras atļaujas. Neviena trešā persona nevar piedāvāt jums preces vai pakalpojumus, izmantojot UAB "Interautomatika", 300002253 elektroniskās sistēmas. UAB "Interautomatika", 300002253 neizmantos jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos. Ja UAB "Interautomatika", 300002253 izmantotu jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos, jums vienmēr ir jāpiekrīt tam un jābūt iespējai to atcelt.

UAB "Interautomatika", 300002253, ievēro šādus personas datu apstrādes pamatprincipus:

1. Personas dati tiek vākti noteiktiem un likumīgiem mērķiem;

2. Personas datus apstrādā precīzi un taisnīgi;

3. Personas dati tiek apstrādāti likumīgi;

4. Visa informācija par apstrādātajiem personas datiem ir konfidenciāla;

Jūsu personas datu pārvaldīšana un aizsardzība UAB "Interautomatika", 300002253 īsteno organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, izmainīšanu, izpaušanu, kā arī pret jebkuru citu nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti.

 Personas dati tiek savākti un apstrādāti šādiem mērķiem:

1. Lai apstrādāt jūsu pieprasījumus;

2. Tiešā mārketinga nolūkos - noslēdzot vienošanos, tikai dodot iespēju atteikties un atcelt.

Personīgās tiesības

Atļaujot pārvaldīt savus personas datus, jums ir tiesības uz:

1. Pieprasīt labot, iznīcināt vai apturēt jūsu personas datu apstrādi, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot šo un citus likumus;

2. Nepiekrīst viņa personas datu apstrādei;

3. UAB "Interautomatika", 300002253, saņemot jūsu pieteikumu par personas datu apstrādi, 30 kalendāro dienu laikā pēc jūsu pieprasījuma sniegs jums atbildi. Tiek ņemti vērā tikai pieprasījumi par jūsu personas datu apstrādi, kas iesniegti pa e-pastu uz info@interautomatika.lt;

4. UAB "Interautomatika", 300002253 Dalībniekiem / Klientiem ir tiesības pieprasīt pārsūtīt vai atcelt informāciju, kas saistīta ar viņu maksājumu vēsturi un sniegto informāciju. Šādi pieprasījumi tiks apstrādāti 30 dienu laikā. No e-pasta saņemšanas uz e-pastu info@interautomatika.lt;

 

Nobeiguma noteikumi

Būtiskas izmaiņas šajā privātuma politikā dalībniekiem tiek nosūtītas uz e-pastu. UAB "Interautomatika", 300002253 var mainīt šo konfidencialitātes politiku bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par mūsu privātuma politiku, jebkurā laikā varat sazināties ar mums pa e-pastu: info@interautomatika.lt.

Šī dokumenta pēdējās atjaunināšanas datums ir 2018. gada 8. jūlijs.