IEPIRKUMU NOTEIKUMI

  1. 1.    NOTEIKUMI

1.1.         UAB „Interautomatika“, registrācijas numurs 300002253, PVN kods LT140309219, korespondences adrese Spaudos g. 6, LT-05131 Viļņa, Lietuvas Republika, e-pasts info@interautomatika.lt ir datu pārzinis, vietnes www.interautomatika.eu operators un pārdevējs (turpmāk - “Datu pārvaldnieks” un / vai “Pārdevējs”).

1.2.         Šajā e-veikalā par pircējiem var būt šādas personas:

1.2.1.     darbspējīgas fiziskas personas, t.i., patstavīgas personas, kuru rīcībspēja nav ierobežota, vai emancipētas personas;

1.2.2.      četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadus vecas personas ar vecāku vai audžuvecāku piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi rīkojas ar saviem ienākumiem;

1.2.3.     juridiskas personas;

1.2.4.     1.2.1. - 1.2.3. punktā norādīto personu pilnvarotie pārstāvji.

1.3.         Šie noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā - “Noteikumi”) regulē Pircēja un Pārdevēja tiesības, to savstarpējās saistības, preču cenas, apmaksas kārtību, piegādes nosacījumus, preču atgriešanas un aizstāšanas noteikumus, atbildību pušu vienošanās un citus saistītos nosacījumus

 

  1. 2.    VISPĀRĪGIE  NOTEIKUMI

2.1.         Pēc tam, kad Pircējs piekrīt šiem UAB “Interautomatika” noteikumiem (iepazīstas ar Noteikumiem un atzīmē paziņojumu “Esmu iepazinies ar UAB“ Interautomatika ” Iepirkumu noteikumiem un piekrītu tiem”), tie kļūst par juridisku dokumentu, kas ir obligāts Pusēm un nosaka abu Pušu savstarpējās saistības un Pušu tiesības

2.2.         Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā grozīt, vai papildināt šos Noteikumus, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības. Gadījumā, ja Pārdevējs groza šos Noteikumus un Pircējs ir pieņēmis iepriekšējo Noteikumu redakciju, uz Pušu savstarpējām saistībām ir attiecināmi Pircēja pieņemtie Noteikumi.

2.3.         Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs apliecina, ka ir tiesīgs iegādāties produktus šajā e-veikalā un atbilst noteikumu 1.2.1. - 1.2.4. Punkta prasībām.

  1. 3.    PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

3.1.         Reģistrējoties e-veikalā vai apstiprinot izveidoto preču pasūtījuma grozu, visi Pircēja sniegtie personas dati (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasts utt.) tiek pārvaldīti saskaņā ar Vispārīgiem datu aizsardzības noteikumiem Nr. 2016/679, Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likums no1996. gada 11. jūnija Nr. I-1374, un citiem tiesību aktiem, kas regulē tīmekļa vietnes datu aizsardzību un privātuma politiku.

3.2.         Pirms izveidotā produktu groza apstiprināšanas Pircējs iepazīstas ar vietnes www.interautomatika.lt privātuma politiku. Ja pircējam ir kādi jautājumi vai kāda privātuma politikas daļa ir neskaidra, pircējs vēršas pie pārdevēja. Pārdevējs nekavējoties sniedz pircējam nepieciešamos paskaidrojumus. Apstiprinot izveidotā preču groza pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar vietnes www.interautomatika.lt privātuma politiku.

3.3.         Pircējs nekavējoties informē Pārdevēju, ja tas ir sniedzis neprecīzus vai neatjauninātus personas datus, ko Pārdevējs ir savācis, lai izpildītu noteikumos paredzētās saistības.

3.4.         Pircējs ir atbildīgs par pareizu personas datu sniegšanu.

3.5.         Pircējs var pasūtīt produktus, neveidojot kontu veikalā www.interautomatika.eu.

3.6.         Pārdevējs ir tiesīgs izmantot Pircēja e-pasta datus līdzīgu produktu vai pakalpojumu mārketingā (piemēram, biļetenu nosūtīšanai). Šajā gadījumā Pircējam tiek dota skaidra, bezmaksas un viegli realizējama iespēja atteikties no tā e-pasta datu izmantošanas tiešā mārketinga nolūkos (piemēram, noklikšķināt uz pogas “atteikties no jaunumu saņemšanas” virs vai zem biļetena). utt.). Pircējs var arī iebilst pret tā e-pasta datu pārvaldību tieša mārketinga nolūkos, sazinoties ar Pārdevēju, izmantojot Pārdevēja kontaktinformāciju, kas norādīta 1.1. Punktā. Šajā gadījumā Pārdevējs neizmanto Pircēja e-pasta datus tiešā mārketinga nolūkos

 

  1. 4.    PRODUKTI

4.1.         E-veikalā www.interautomatika.eu piedāvātie produktu attēli ir tikai ilustrācijas un var maznozīmīgi atšķirties no e-veikalā piedāvātajiem produktiem, lai gan pārdevējs ir darījis visu iespējamo, lai attēlotu e-veikalā pārdotos produktus pēc iespējas precīzāk. Pircējs saprot, ka preces var nenozīmīgi atšķirties no attēlotajiem attēliem, un apstiprinot, iesniedzot piedāvājumu, neiebilst pret to.

4.2.         Produktu pakete, kas var būt piedāvata kopā ar preces attēlu e-veikalā www.interautomatika.eu, var atšķirties no Pircējam piegādātā produktu komplekta, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs norāda, ka noteikts produkts tiek piegādāts šādā veidā proti, iepakojumam ir būtiska ietekme uz produkta izmantošanu.

4.3.         Gadījumā, ja Pircējs pasūta preci un Pārdevējam tās vairs nav, Pircējs tiek par to nekavējoties informēts, izmantojot Pircēja sniegto e-pastu vai citu kontaktinformāciju. Šajā gadījumā šī produkta pasūtījuma izpilde tiek atcelta, un, ja Pircējs jau ir samaksājis par preci, par produktu samaksātā nauda tam tiek atgriezta 14 kalendāro dienu laikā. Pārdevējs e-veikalā var norādīt, kuras preces tam noteiktā brīdī nav.

4.4.         Visas produktu cenas e-veikalā www.interautomatika.eu ir norādītas euro, PVN nav iekļauts.

4.5.         E-veikalā www.interautomatika.eu norādītās produktu cenas neietver preces piegādes izmaksas. Produkta piegādes izmaksas tiek norādītas atsevišķi, pasūtot produktus.

4.6.       Pārdevējs nav tiesīgs mainīt produktu cenu pēc tam, kad Pārdevējs ir nosūtījis Pircējam apstiprinājumu par pasūtījumu, izņemot gadījumus, kad preces cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas, acīmredzamu kļūdu labošanas dēļ ( zaudē spēku) vai citu objektīvu būtisku iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no Pārdevēja (ja ir kādi pierādījumi, kas pamato šos iemeslus). Tādā gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, Pircējs var atteikties no pasūtījuma, 3 (trīs) darba dienu laikā informējot Pārdevēju vai nemaksājot Pārdevējam cenas trūkstošo daļu, ja jauna produkta cena ir augstāka. Pēc pasūtījuma anulēšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā visas pircēja samaksātās summas (preces cena, piegādes cena utt.) tiek atgrieztas tam.

4.7.          E-veikalā www.interautomatika.eu uz dažu piegādātāju precēm attiecas minimālā pasūtījuma summa, par kuru Pircējs tiek informēts preces lapā un iepirkumu groza lapā (ja pirkuma summa nav pietiekama).

 

  1. PRODUKTU PASŪTĪJUMS, IEPIRKUMA-PĀRDOŠANAS LĪGUMA SLĒGŠANAS BRĪDĪ

5.1.         Pircējs var pasūtīt produktus no e-veikala www.interautomatika.eu, reģistrējoties mājas lapā vai to nedarot.

5.2.         Pirkuma-pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu kopš brīža, kad Pircējs izvēlas vēlamo preci, izveido preču grozu, sniedz Pārdevējam datus, kas nepieciešami preču piegādei, noklikšķina uz pogas „Pasūtīt“ un Pārdevējs sazinās ar Pircēju, uz norādīto e-pastu, nosūtot pasūtījumu apstiprinošu vēstuli

5.3.         Katrs iepirkuma-pārdošanas līgums, kas noslēgts e-veikalā www.interautomatika.eu, tiek reģistrēts un saglabāts e-veikala datu bāzē.

5.4.         Pēc pasūtītas preces nosūtīšanas Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu un / vai SMS, lai informētu Pircēju, ka Pārdevējs preces jau ir nosūtījis Pircējam.

5.5.         15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc preču nosūtīšanas Pārdevējs nosūta elektronisku PVN rēķinu ar iepirkuma datiem uz Pircēja norādīto e-pastu. Jāpievērš uzmanība - PVN rēķinu var izrakstīt produkta nosūtīšanas dienā vai preces pieņemšanas dienā

  

  1. 6.    PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1.         Pircējs ir tiesīgs iegādāties produktus e-veikalā www.interautomatika.eu tādā kārtībā, kā noteikts šo noteikumu un citu e-veikala informācijas sleju privātuma politikā.

6.2.         Pircējam ir tiesības, kas saistītas ar tā personas datu aizsardzību un paredzētas e-veikala www.interautomatika.lt privātuma politikā. Lai izmantotu savas tiesības, kas paredzētas šajā privātuma politikā, Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju, izmantojot datus, kas norādīti Pārdevēju privātuma politikā vai šajos Noteikumos.

6.3.         Pircējs ir tiesīgs maksāt saskaņā ar šo Noteikumu punktu 4.6

6.4.         Pircējs ir tiesīgs atteikties no pirkuma saskaņā ar iepirkuma-pārdošanas līgumu, kas noslēgts ar UAB „Interautomatika“.

6.5.         Gadījumā, ja Pircējs e-veikalā www.interautomatika.eu iegādājas sliktas kvalitātes preci, tas ir tiesīgs pieprasīt Pārdevējam bezmaksas preces aizvietošanu, pieprasīt Pārdevējam samazināt preces cenu atbilstoši preces cenai vai izbeidz līgumu un pieprasa atmaksāt samaksāto summu. Pircējs var izvēlēties tikai vienu no šajā punktā paredzētajiem savu tiesību aizstāvēšanas veidiem. Pircējs var apliecināt savu izvēli, sniedzot Pārdevējam pierādījumus par preces slikto kvalitāti. Ja Pircējs izvēlas vienu no savu tiesību aizstāvēšanas veidiem, bet Pārdevējam nav iespēju to realizēt, Pārdevējs piedāvā alternatīvu šajā punktā paredzēto Pircēja tiesību aizstāvēšanas veidu. Kad pircējs ir izvēlējies savu tiesību aizstāvēšanas veidu, viņš to nevar mainīt, bet var piekrist pārdevēja piedāvātajam alternatīvajam pircēja tiesību aizstāvēšanas veidam. Pircējam nav tiesību lauzt līgumu, ja lietas defekts ir niecīgs.

6.6.         Pircējs apņemas samaksāt par precēm cenu, kas noteikta e-veikalā www.interautomatika.eu, un pieņemt tās.

6.7.         Pircējam ir pienākums informēt par savu personas datu izmaiņām vai paziņot par nepatiesiem personas datiem un nekavējoties norādīt precīzus savus personas datus

6.8.         Izmantojot e-veikalu www.interautomatika.eu, Pircējam ir pienākums ievērot šos Noteikumus, citus šajā vietnē norādītos lietošanas nosacījumus un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasības.

6.9.         Reģistrētais pircējs apņemas neizpaust savus reģistrēšanas datus trešajām personām. Gadījumā, ja Pircējs zaudē vai atklāj savus reģistrēšanas datus trešajām personām, tas nekavējoties par to informē Pārdevēju, izmantojot Pārdevēja kontaktinformāciju, kas norādīta šajos noteikumos.

6.10.      Papildus citām Pircēja saistībām, kas paredzētas šajos Noteikumos, Pircējam ir pienākums pārbaudīt preci pirms jebkādas lietošanas uzsākšanas un pārliecināties, ka Pircējs ir saņēmis pasūtīto preci. Ja Pircējs nav saņēmis pasūtīto preci, Pircējs par to informē Pārdevēju ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā. Šajā gadījumā Pārdevējs uzliek sev par pienākumu aizstāt preci ar pasūtīto un Pircējs apņemas neizmantot saņemto preci, nesabojāt tās iesaiņojumu un neiznīcināt.

6.11.      Citi pircēju tiesības un pienākumi, kas nav paredzēti šajos noteikumos, var tikt parredzēti tiesību aktos.

 

  1. 7.    PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1.         Pārdevējam ir tiesības apturēt vai atcelt noteiktu e-veikala www.interautomatika.eu funkciju un e-veikala elementu darbību.

7.2.         Pārdevējam ir tiesības pārtraukt vai atcelt e-veikala www.interautomatika.eu darbību. Šajā gadījumā visi pieņemtie un apstiprinātie pircēju pasūtījumi tiek pabeigti un ieviesti, un jauni netiek pieņemti.

7.3.         Gadījumā, ja Pārdevēja pakalpojumu sniegšanas nosacījumi mainās galvenokārt ārēju faktoru dēļ (piemēram, tiesību aktu grozījumi utt.), Pārdevējam ir tiesības mainīt sniegto pakalpojumu apjomu un veidu, pārtraukt vai atcelt noteiktu pakalpojumu sniegšanu pakalpojumus vai to daļu, kā arī uzliek papildu izmaiņas pakalpojumiem vai to daļai. Ja Pircējs, kura pasūtījums tika pieņemts, pauž savu nepiekrišanu pirms preces nosūtīšanas brīža, pasūtījums tiek anulēts.

7.4.         Gadījumā, ja Pircējs mēģina kaitēt e-veikala www.interautomatika.eu darba stabilitātei vai drošībai vai nepilda savas saistības, Pārdevējs ir tiesīgs nepieņemt pasūtījumus no šī Pircēja.

7.5.         Pārdevējs ir tiesīgs anulēt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Pircējs ir izvēlējies norēķināties ar bankas pārskaitījumu un 3 (trīs) kalendāro dienu laikā nesamaksā par produktiem. Pēc šī maksājuma veida izvēles pasūtījuma ieviešana tiek sākta tikai pēc tam, kad Pircējs ir veicis pilnu samaksu par izvēlētajiem produktiem.

7.6.         Pārdevējam ir pienākums informēt Pircēju par funkciju apturēšanu, atcelšanu vai modificēšanu, kas ir nozīmīgas tā pasūtījuma izpildei. Pircējs tiek informēts uz norādīto e-pastu vai citiem pircēja kontaktiem.

7.7.         Gadījumā, ja Pārdevējs nespēj piegādāt Pircējam pasūtīto preci, Pārdevējs apņemas piedāvāt Pircējam produktu, kas ir identisks ar tā īpašībām vai pēc iespējas līdzīgs. Gadījumā, ja Pircējs atsakās pieņemt Pārdevēja piedāvāto alternatīvo preci, Pārdevējam ir pienākums atcelt Pircēja pasūtījumu un 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atgriezt Pircēja samaksāto kopējo naudu, ja tika veikts avansa maksājums.

7.8.         Pārdevējs apņemas nodrošināt pienācīgu Pircēja sniegto personas datu drošības līmeni un pārvaldīt tos saskaņā ar privātuma politiku, kā arī Lietuvas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem.

7.9.         Pārdevējam ir citas tiesības un pienākumi, kas paredzēti Lietuvas Republikas tiesību aktos.

 

  1. 8.    APMAKSA

8.1.        Pircējs var samaksāt par produktiem šādos veidos:

8.1.1. bankas pārskaitījums;

8.1.2. izmantojot “PayPal” pakalpojumus;

8.1.3. e-bankas pakalpojumi ("Paysera");

8.1.4. norēķins (kredītkarte vai debetkarte).

8.2.         Gadījumā, ja Pircējs izvēlas maksājumu ar e-bankas palīdzību, Pircējs ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā kopš noklikšķināšanas uz pogas „Pasūtīt” apstiprina maksājuma veikšanu Pircēja bankā. Ja vien šajā termiņā netiek apstiprināta maksājuma pārsūtīšana, Pārdevējs ir tiesīgs uzskatīt, ka Pircējs ir atteicies slēgt Līgumu un anulēt pasūtījumu.

8.3.         Gadījumā, ja Pircējs izvēlas maksājumu ar bankas pārskaitījumu, Pircējs 3 (trīs) kalendāro dienu laikā kopš noklikšķināšanas uz pogas “Pasūtīt” pārsūta Pārdevējam kopējo produktu summu. Ja bankas pārskaitījums netiek veikts noteiktajā termiņā vai tiek veikts tikai par daļu no summas, Pārdevējs ir tiesīgs uzskatīt, ka Pircējs ir atteicies slēgt Līgumu un anulēt pasūtījumu. Visas summas, ko Pircējs pārskaitījis Pārdevējam, šajā gadījumā tiek atgrieztas Pircējam

8.4.         Pircēja izvēlētie produkti tiek rezervēti Pārdevēja sistēmā pēc pasūtījuma apstiprināšanas, noklikšķinot uz pogas “Pasūtīt”, un pasūtījuma ieviešana tiek sākta pēc tam, kad Pārdevējs saņem paziņojumu no Pircēja bankas par veikto apmaksu par izvēlētajiem produktiem.

 

  1. PREČU PIEGĀDE

9.1.         Pircējs var izvēlēties adresi, uz kuru pasūtītās preces tiks piegādātas. Preces tiek piegādāti tikai pēc pasūtījuma apstiprināšanas un piegādes maksa ir pilnībā samaksāta.

9.2.         Preču piegādei pircējs var nodarbināt pakalpojumu sniedzējus, piemēram, kurjerus.

9.3.         Preces pircējam parasti tiek piegādātas 15-20 (piecpadsmit divdesmit) darba dienu laikā, ja vien blakus produktam nav norādīts cits preces piegādes termiņš. Ja Pircējs pasūta vairāk nekā vienu preci un Pārdevējs norāda atšķirīgus katras preces piegādes laikus, visiem pircēja pasūtītajiem produktiem tiek piemērots garākais preču piegādes termiņš.

9.4.         Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpumiem, ja preces netiek piegādātas Pircējam vispār vai nav piegādātas savlaicīgi trešo personu vainas dēļ, kuras nav saistītas ar Pārdevēju un / vai nav no tā atkarīgas, vai apstākļiem, kas ir atkarīgi no Pircēja.

9.5.         Pārdevējs vai izvēlētais pakalpojumu sniedzējs informē pircēju par preču piegādi, izmantojot SMS, telefona zvanu vai vēstuli uz Pircēja norādīto e-pastu. Pārdevējs vai izvēlētais pakalpojumu sniedzējs piegādā preci tikai pēc tam, kad no pircēja ir saņemts apstiprinājums, ka Pircējs noteiktā brīdī var pieņemt preci. Ja Pārdevējs vai izvēlētais pakalpojumu sniedzējs vienojas par preces piegādes laiku un Pircēja nav norādītajā piegādes adresē, bet Pircējs par to neinformēja Pārdevēju vai izvēlēto pakalpojumu sniedzēju, Pārdevējs var pieprasīt Pircējam kompensāciju par visiem zaudējumiem.

9.6.         Piegāde tiek uzskatīta par pabeigtu pēc tam, kad preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, un Pircējs vai cita tā pilnvarota persona (turpmāk - “pārstāvis”) tos pieņem.

9.7.         Īpašuma tiesības uz precēm pāriet Pircējam brīdī, kad tās tiek nodotas Pircējam vai citai tā norādītai personai, kura Pircēja vietā var pieņemt preces.

9.8.         Pēc preču piegādes Pircējs pārbauda, vai nav bojāts preces iepakojums un pats produkts. Ja tiek konstatēts, ka iesaiņojums vai prece ir bojāta, Pārdevējs vai kurjeru pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbinieks kopā ar Pircēju vai tā pārstāvi aizpilda īpašu sūtījuma pārbaudes aktu un norāda visus konstatētos bojājumus. Pircējs vai tā pārstāvis ir tiesīgs nepieņemt bojāto preci. Gadījumā, ja ir bojāts tikai iesaiņojums, bet pats produkts nav bojāts un iesaiņojuma bojājumam nav būtiskas ietekmes uz produkta vai tā daļu darbību, pircējs nevar atteikties pieņemt preci, bet var aizpildīt īpašu sūtījuma pārbaudes aktu un norāda iepakojuma bojājumus.

9.9.         Gadījumā, ja Pircējs atsakās pieņemt preci par tās bojājumiem, prece tiek atgriezta Pārdevējam. Pārdevējs pēc iespējas ātrāk aizvieto bojāto preci ar identisku preci

9.10.      Pēc tam, kad Pircējs vai tā pārstāvis pieņem sūtījumu un bez jebkādām piezīmēm paraksta pasniegto datu nesēju vai papīra piegādes apstiprinājumu, tiek uzskatīts kā piegādātas preces iesaiņojums un pati prece piegādes brīdī nav bojāti.

9.11.      Gadījumā, ja preces pieņem cita persona, nevis Pircējs, Pircējs norāda Pārdevējam tās personas datus, kura pieņems produktus.

9.12.      Pieņemot preces, ir nepieciešams uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu, lai Pircējs vai tā pārstāvis tiktu pareizi identificēts.

9.13.      Pircējs 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes brīža pārbauda izstrādājumu daudzumu, kvalitāti, klāstu, komplektu un komplektāciju. Ja vien Pircējs noteiktajā termiņā neiesniedz pretenzijas Pārdevējam, tiek uzskatīts, ka produktu daudzums, kvalitāte, klāsts, papildinājums un komplektācija atbilst iepirkuma-pārdošanas līguma nosacījumiem.

9.14.      Pārdevējs patur tiesības izmantot jaunas produktu piegādes metodes, kas nav paredzētas šajos noteikumos. Gadījumā, ja Pārdevējs sāk izmantot jaunas produktu piegādes metodes un attiecīgi nemaina šos Noteikumus, šie noteikumi tiek piemēroti produktu piegādēm, ņemot vērā katras piegādes metodes īpatnības, bet būtiski nenovirzoties no šajā sadaļā paredzētajiem noteikumiem.

9.15.      Pārdevējs no Pircēja var iekasēt preces piegādes maksu. Maksa, ja tā tiek piemērota noteiktai preces piegādes metodei, tiek norādīta pasūtījuma veidlapā.

  

  1. 10.  PREČU ATGRIEŠANA UN LĪGUMA ATTEIKŠANA

10.1.      Pircējs ir tiesīgs atteikties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, nenorādot iemeslu. Šis noteikums nozīmē, ka gadījumā, ja Pircējs šajā laikā maina savas domas vai nolemj atteikties no preces citu iemeslu dēļ, tam ir tiesības paziņot Pārdevējam par savu lēmumu atteikties no līguma, atgriezt preci Pārdevējam un saņemt atpakaļ samaksāto naudu.

10.2.      Iepriekš minētās līguma atteikuma tiesības netiek piemērotas šādiem līgumiem:

10.2.1. produktiem, kas ražoti saskaņā ar Pircēja īpašiem norādījumiem, kuri nav izgatavoti iepriekš un tiek ražoti, ņemot vērā Pircēja personīgo izvēli vai norādījumus, vai produktiem, kas acīmredzami pielāgoti Pircēja personīgajām vajadzībām;

10.2.2. ātrbojīgiem produktiem vai izstrādājumiem ar īsu glabāšanas laiku;

10.2.3. par iesaiņotiem izstrādājumiem, kas pēc piegādes tika iesaiņoti un kurus nevar atgriezt veselības aprūpes vai higiēnas apsvērumu dēļ;

10.2.4. produktiem, kuri pēc piegādes ir sajaukti ar citām lietām to veida dēļ;

10.2.5. par līgumiem, ko patērētājs noslēdzis, iesniedzot uzņēmējam konkrētu lūgumu par pasūtijuma preču izmantošanu steidzamā remontā vai apkopes darbu veikšanā. Gadījumā, ja uzņēmējs sniedz vairāk papildu pakalpojumu, nekā patērētājs ir prasījis konkrēti, vai pārdod vairāk papildu produktu, nekā tas bija nepieciešams remonta vai apkopes darbiem, šiem papildu pakalpojumiem vai produktiem tiek piemērotas līguma atteikuma tiesības.

10.3.      Pircēja tiesības atteikties no līguma sāk darboties līguma noslēgšanas dienā, kā tas noteikts šo noteikumu punktā 5.2. Četrpadsmit kalendāro dienu termiņš, kura laikā Pircējs var atteikties no līguma, sākas dienā, kad prece tiek nodota Pircējam.

10.4.      Gadījumā, ja Pircējs vēlas atteikties no līguma ar Pārdevēju, tas nosūta aizpildītu standarta līguma atteikuma veidlapu vai iesniedz skaidru paziņojumu ar lēmumu atteikties no līguma. Pēc tam, kad Pārdevējs saņem šo paziņojumu no Pircēja, tas nekavējoties nosūta apstiprinājumu par saņemto paziņojumu.

10.5.      Produktus pircējs atdod, piegādājot vai nosūtot tos uz adresi, kas norādīta šo noteikumu 1.1. Punktā.

10.6.      Pircējs preces nosūta vai piegādā Piegādātājam nekavējoties un ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pārdevējam piegādāts paziņojums par līguma atteikumu.

10.7.      Pircējam, kurš ir noraidījis līgumu, tiek atdota visa samaksātā nauda par produktu, ieskaitot piegādes izmaksas. Pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis produktus un novērtējis to kvalitāti, Pārdevējs atdod naudu par izstrādājumiem ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad piegādāts paziņojums par līguma atteikumu. Pārdevējs ir tiesīgs neatgriezt pircējam samaksātās summas, kamēr preces nav atdotas pārdevējam vai pircējs ir iesniedzis pierādījumu, ka preces ir nosūtītas pārdevējam. Gadījumā, ja tiek atgriezta tikai daļa no precēm, piegādes izmaksas tiek atgrieztas tikai tad, ja tā paša pasūtījuma pārējām precēm, pērkot tikai tos, tika piemērota zemāka piegādes likme, salīdzinot ar likmi, ko piemēro produktu pirkšanai kopā ar atpakaļ nosūtītajiem produktiem un tikai līdz apkomam, kas ir vienāds ar starpību starp iepriekšminētajām likmēm.

10.8.      Pircējs var izmantot līguma atteikuma tiesības tikai tad, ja nav nokavēts šo noteikumu 10.1. Punktā paredzētais četrpadsmit kalendāro dienu termiņš, prece nav izmantota, nav bojāta, saglabā savu tirdzniecisko izskatu (izskats nemainās precei un tās iepakojumam (izņemot izmaiņas, kas bija nepieciešamas preces pārbaudei) un Pircējam ir dokumenti, kas apliecina preces iegādi no Pārdevēja.

10.9.      Izstrādājumus jāatdod ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un tiem pašiem piederumiem, ar kādiem tie tika pārdoti. Atgrieztā prece jāieliek oriģinālajā iesaiņojumā (kopā ar rokasgrāmatu un garantijas kvīti, ja tie tiks piegādāti kopā ar preci), un preces sastāvs ir tāds pats, kādu iegādājies Pircējs. Par produktu saņemtās dāvanas tiek atgrieztas kopā ar preci (ja tādas ir).

10.10.  Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos (ieskaitot, bet neierobežojoties ar Noteikumu 10.9. Punktā norādītajiem gadījumiem), ko izraisījušas darbības, kas nebija nepieciešamas preces veida, īpašību un darbības noteikšanai. Pārdevējam ir tiesības samazināt Pircējam atgrieztas summas vērtību, kas ir proporcionāla iepriekš minētajam preces vērtības samazinājumam.

10.11.  Atdodot preci, Pircējs iesniedz PVN rēķinu (tā numuru) un pasūtījuma numuru vai citus dokumentus, kas pierāda, ka Pircējs atgriezto preci iegādājās no Pārdevēja.

10.12.  Pārdevējs pārskaita atgrieztās summas uz Pircēja bankas kontu jebkurā Lietuvas, Latvijas vai Igaunijas bankā parastajā kārtībā.

10.13.  Visos gadījumos Pircējam ir tiesības, kas izriet no nekvalitatīva produkta pārdošanas, kas ir paredzētas Lietuvas Republikas tiesību aktos. Šajā sadaļā vai citās Noteikumu daļās norādītie atgriešanas nosacījumi neietekmē šo tiesību esamību.

10.14.  Gadījumā, ja preces pircējam tika piegādātas pēc līguma atteikuma:

10.14.1. Pircējs nekavējoties atdod preces Pārdevējam;

10.14.2. Pircējs būs atbildīgs par preces piegādes izmaksu kompensāciju Pārdevējam, izņemot gadījumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu preci, kā tas paredzēts 7.11. punktā;

10.14.3. Pircēja pienākums ir pareizi uzglabāt produktus līdz to atgriešanai Pārdevējam.

 

11. GARANTIJA

11.1.      Pārdevējs dažām precēm  var sniegt ražotāja garantiju, un konkrētus termiņus un citus nosacījumus, kas ir norādīti šo produktu aprakstos vai kopā ar preces rēķinu, kas atbilst garantijas lapai.

11.2.      Ražotāja garantija papildina pircēja tiesības, kas saistītas ar nekvalitatīviem izstrādājumiem.

11.3.      Lietuvas Republikas tiesību akti pircējam nodrošina juridisku divu gadu garantiju.

 

12. ATBILDĪBA

12.1.      Pircējs ir atbildīgs par savām darbībām, kas veiktas, izmantojot e-veikalu www.interautomatika.eu, ieskaitot, bet neierobežojoties ar sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par visām sekām, kas saistītas ar sniegto datu nepatiesumu vai neprecizitāti..

12.2.      Reģistrējoties e-veikalā, Pircējs ir atbildīgs par savu reģistrēšanas datu aizsardzību un (vai) par nodošanu trešajām personām. Gadījumā, ja trešās personas izmanto e-veikala sniegtos pakalpojumus, piesakoties e-veikalā ar Pircēja reģistrācijas datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju, un Pircējs ir atbildīgs par visām šīs trešās personas darbībām e-veikalā.

12.3.      Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības, ciktāl tas nav pretrunā ar tiesību aktiem zaudējumu rašanās dēļ, jo Pircējs nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, privātuma politiku un / vai citiem dokumentiem.

12.4.      Ja Pārdevējs pārkāpj šo Noteikumu noteikumus, tas ir atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, kas radušies Pircējam, kas rodas kā paredzamas šo noteikumu pārkāpuma sekas. Bojājumi vai zaudējumi tiek uzskatīti par paredzamiem, ja tie ir nepārprotamas Pārdevēja vai Pārdevēja izdarītā pārkāpuma sekas un Pircējs šos zaudējumus vai zaudējumus ir pamanījis, noslēdzot līgumu.

12.5.      Pārdevējs nav atbildīgs par citās vietnēs sniegto informāciju par e-veikalā www.interautomatika.eu pārdotajiem produktiem, pat ja Pircējs nokļūst šajās vietnēs, izmantojot saites Pārdevēja e-veikalā

12.6.      Jebkura kaitējuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina tiešos zaudējumus, kas radušies otrai pusei.

  

13. PAZIŅOJUMU SŪTĪŠANA

13.1.      Pārdevējs visus paziņojumus Pircējam nosūta uz Pircēja norādīto e-pastu vai SMS uz Pircēja kontaktpersonas numuru tādā secībā, kā paredzēts Noteikumos un privātuma politikā.

13.2.      Visus paziņojumus un jautājumus Pārdevējam Pircējs nosūta uz šajos noteikumos norādītajām kontaktpersonām vai uz kontaktinformāciju, kas norādīta tīmekļa vietnes www.interautomatika.eu kolonnā „Kontakti”.

13.3.      Paziņojumi, kas tiek nosūtīti pa e-pastu, tiek uzskatīti par piegādātiem rakstiski

 

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

14.1.      Šie noteikumi tika sastādīti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

14.2.      Visām tiesiskajām attiecībām, kas izriet no šiem noteikumiem, tiek piemēroti Lietuvas Republikas likumi.

14.3.      Jebkuram līgumam, kas noslēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek piemēroti šo noteikumu noteikumi, kā arī citi dokumenti, kas tajos norādīti. Visas atkāpes no šiem noteikumiem ir spēkā tikai tad, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu.

14.4.      Visas domstarpības par šo Noteikumu izpildi tiek risinātas sarunās. Ja vien Puses nepanāk vienošanos 30 kalendāro dienu laikā, visi strīdi tiek risināti secībā, kas noteikta Lietuvas Republikas tiesību aktos.

14.5.      Ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja atbildei uz Pircēja rakstveida pretenziju, Pircējs (fiziska persona, patērētājs) var iesniegt pieprasījumu vai sūdzību par e-veikalā www.interautomatika.lt iegādāto preci Valsts Patērētāju tiesību aizsardzībā. Iestāde (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, e-pasts tarnyba@vvtat.lt, tālr. 85 262 67 51, fakss (85) 279 1466, vietne www.vvtat.lt (kā arī uz valsts teritoriālajām apakšvienībām) Patērētāju tiesību aizsardzības pārvalde reģionos) vai aizpildiet pieprasījuma veidlapu EGS platformā https://ec.europa.eu/odr/